Хэлэлцүүлгийн зорилго

Moderator: ForumModerators, ForumMembers

Хариу бичих
Erdenejargal
нийтлэл: 4
Бүртгэлийн цаг: Tue Jun 28, 2022 6:32 pm

Хэлэлцүүлгийн зорилго

Нийтлэл Гэрээр Erdenejargal »

2002 онд батлагдсан Иргэний хуульд ТББ-ын тухай хуулийг нийцүүлэх процесс 2004 онд эхэлж хуулийн төслийн олон хувилбар боловсрогдож, хэлэлцэгдэж байв. Эдгээрээс хамгийн сүүлчийн төсөл болох Холбооны эрх зүйн байдал, Сангийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиудын төслийг 2021 оны 12-р сард Засгийн газар УИХ-д өргөн барисан билээ. Хэдийгээр УИХ хэлэлцэж эхлээгүй ч хуулийн төсөлд тусгагдсан зарчмын шинжтэй тодорхой асуудлуудын талаар иргэний нийгмийн зүгээс санаа оноогоо нэгтгэх зорилгоор энэхүү хэлэлцүүлгийг нээж байна.
Хариу бичих