Санхүүгийн аудит хийлгэх шаардлага

Moderator: ForumModerators, ForumMembers

Хариу бичих
Erdenejargal
нийтлэл: 4
Бүртгэлийн цаг: Tue Jun 28, 2022 6:32 pm

Санхүүгийн аудит хийлгэх шаардлага

Нийтлэл Гэрээр Erdenejargal »

Сангийн эрх зүйн байдлын тухай хуулИйн 9.4 заалтын дагуу сан нь жил дутам санхүүгийн тайландаа аудит хийлгэнэ. Аудит хийлгэх зардлыг тухайн сан хариуцна гэжээ. Энэ арай хатуудсан шаардлага уу? Ядаж санхүүжилтийн хэмжээтэй уялдууулахгүй юу? Ийм мөнгө нийтийн эрх ашгийн төлөө цаг заваа үнэгүй зарцуулж яваа 2-3 хүнтэй байгууллагад бий юү?
Хариу бичих