Хуулийн төсөл, холбогдох мэдээлэлтэй танилцах

Moderator: ForumModerators, ForumMembers

Хариу бичих
П.Бадамрагчаа
нийтлэл: 1
Бүртгэлийн цаг: Mon Oct 10, 2022 3:41 pm

Хуулийн төсөл, холбогдох мэдээлэлтэй танилцах

Нийтлэл Гэрээр П.Бадамрагчаа »

Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас УИХ-д өргөн барьсан Холбооны эрх зүйн байдлын тухай, Сангийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл, үзэл баримтлал, танилцуулга, холбогдох судалгааг энэхүү холбоосоор орж үзнэ үү: https://mojha.gov.mn/?forum=%d1%83%d0%b ... 2%af%d0%b4
Хариу бичих